Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сумын дурсгалт газрууд

Дэлгэрмөрөн гол Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум

Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум Бэлтэс гол.

Уширын хүрхрээ. Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум.

Суурьт булан. Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум.