бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа