Ахмадаасаа суралцахүй төрийн албан хаагчдын 2-р зөвлөгөөнийг зохион байгуулалаа