төрийн албан хаагчдын спортын бага наадам зохион байгуулагдлаа